Posted by : Chung Hoàng An Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014


   Đây là bộ sưu tập một số cách sắp đặt lối đi trong sân vườn mà An sưu tầm từ internet nước ngoài. Hôm nào An sẽ giới thiệu các loại đá bước dặm có tại Việt Nam chi tiết hơn. 

loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon


loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon

loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon

loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon

loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon

loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon

loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon

loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon

loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon

loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon


loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon

loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuonloi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon


loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon

loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon

loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon

loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon


loi di san vuon, da buoc dam san vuon,tao dang san vuon,da trong san vuon,loi di dao, duong di trong san vuon                                                                        Tổng hợp : Chung hoàng An 


- Copyright © Chung Hoàng An - Vườn Nhà Đẹp - Powered by Chung Hoàng An - Designed by Chung Hoàng An -