Posted by : Chung Hoàng An Thứ Hai, 5 tháng 5, 2014

   Chào bạn !
 Đây là tổng hợp một số loại cây bóng mát thường gặp trong thiết kế cảnh quan sân vườn. Các loại cây sau đây được sắp xếp theo bảng chữ cái A, B, C... Lưu ý một số loại cây có nhiều tên khác nhau. 

cay cong trinh, cay cong trinh co hoa, ban cay cong trinh, thu vien cay xanh, cay cong trinh dep, cay cong trinh gia re, cac loai cay cong trinh, bao gia cay cong trinh, cay cong trinh cac loai
Bàng đài loan


cay cong trinh, cay cong trinh co hoa, ban cay cong trinh, thu vien cay xanh, cay cong trinh dep, cay cong trinh gia re, cac loai cay cong trinh, bao gia cay cong trinh, cay cong trinh cac loai
Bằng lăng tím

cay cong trinh, cay cong trinh co hoa, ban cay cong trinh, thu vien cay xanh, cay cong trinh dep, cay cong trinh gia re, cac loai cay cong trinh, bao gia cay cong trinh, cay cong trinh cac loai
Chuông vàng

cay cong trinh, cay cong trinh co hoa, ban cay cong trinh, thu vien cay xanh, cay cong trinh dep, cay cong trinh gia re, cac loai cay cong trinh, bao gia cay cong trinh, cay cong trinh cac loai
Sò đo cam

cay cong trinh, cay cong trinh co hoa, ban cay cong trinh, thu vien cay xanh, cay cong trinh dep, cay cong trinh gia re, cac loai cay cong trinh, bao gia cay cong trinh, cay cong trinh cac loai
Muồng hoàng yến

cay cong trinh, cay cong trinh co hoa, ban cay cong trinh, thu vien cay xanh, cay cong trinh dep, cay cong trinh gia re, cac loai cay cong trinh, bao gia cay cong trinh, cay cong trinh cac loai
Móng bò tím

cay cong trinh, cay cong trinh co hoa, ban cay cong trinh, thu vien cay xanh, cay cong trinh dep, cay cong trinh gia re, cac loai cay cong trinh, bao gia cay cong trinh, cay cong trinh cac loai
Ngọc Lan 

cay cong trinh, cay cong trinh co hoa, ban cay cong trinh, thu vien cay xanh, cay cong trinh dep, cay cong trinh gia re, cac loai cay cong trinh, bao gia cay cong trinh, cay cong trinh cac loai
 Osaka đỏ

cay cong trinh, cay cong trinh co hoa, ban cay cong trinh, thu vien cay xanh, cay cong trinh dep, cay cong trinh gia re, cac loai cay cong trinh, bao gia cay cong trinh, cay cong trinh cac loai
Phượng vĩ

cay cong trinh, cay cong trinh co hoa, ban cay cong trinh, thu vien cay xanh, cay cong trinh dep, cay cong trinh gia re, cac loai cay cong trinh, bao gia cay cong trinh, cay cong trinh cac loai
Sứ đại

cay cong trinh, cay cong trinh co hoa, ban cay cong trinh, thu vien cay xanh, cay cong trinh dep, cay cong trinh gia re, cac loai cay cong trinh, bao gia cay cong trinh, cay cong trinh cac loai
Sứ đại

cay cong trinh, cay cong trinh co hoa, ban cay cong trinh, thu vien cay xanh, cay cong trinh dep, cay cong trinh gia re, cac loai cay cong trinh, bao gia cay cong trinh, cay cong trinh cac loai
Sa la ( đầu lân )

cay cong trinh, cay cong trinh co hoa, ban cay cong trinh, thu vien cay xanh, cay cong trinh dep, cay cong trinh gia re, cac loai cay cong trinh, bao gia cay cong trinh, cay cong trinh cac loai
Sa la ( đầu lân )

Ngoài ra còn nhiều loại cây khác nhau nữa, hôm nào rảnh rỗi cập nhật tiếp ....

                                                                         Nguồn : KS. Chung Hoàng An

- Copyright © Chung Hoàng An - Vườn Nhà Đẹp - Powered by Chung Hoàng An - Designed by Chung Hoàng An -